Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước năm 2018. Tổng chỉ tiêu toàn trường: 2820 sinh viên. Trong đó ngành Kỹ thuật môi trường có 100 chỉ tiêu (TLA109) với các khối tuyển sinh bao gồm A00, A01, D07, B00; ngành Kỹ thuật hóa học (TLA118) có 70 chỉ tiêu với các khối tuyển sinh bao gồm A00, B00, D07.
 
Nội dung chi tiết xem tại đây: /Portals/0/Tai-lieu-MT/Tuyen-sinh/TS-DHTL-2018.pdf