Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Môi trường bậc Đại học năm 2018

Kỹ thuật Môi trường là ngành ứng dụng những nguyên lý khoa học, kỹ thuật và công nghệ để kiểm soát, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường (đất, nước, không khí và hệ sinh thái) nhằm đảm bảo môi trường sống tốt và bền vững cho con người.

1. Giới thiệu tóm tắt về Ngành Kỹ thuật môi trường (KTMT)

Kỹ thuật môi trường là ngành ứng dụng những nguyên lý khoa học, kỹ thuật và công nghệ để kiểm soát, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường (đất, nước, không khí và hệ sinh thái) nhằm đảm bảo môi trường sống tốt và bền vững cho con người. Là ngành khoa học đang được sự quan tâm rộng rãi ở cả trong và ngoài nước, có nhiều cơ hội việc làm, du học và làm việc trong môi trường quốc tế có tính chuyên nghiệp cao.

Chương trình đào tạo được thiết kế với tổng khối lượng kiến thức toàn khóa gồm 145 tín chỉ, thời gian đào tạo 4.5 năm; Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 là 100 sinh viên, với 4 tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Nội dung chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức quản lý và bảo vệ chất lượng môi trường đất, nước, không khí thông qua các giải pháp kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu chất thải tại nguồn và các kỹ thuật, công nghệ như: thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình xử lý môi trường; các phương pháp tái chế, tái sử dụng, quản lý và kiểm soát chất thải tại nguồn; các giải pháp về quản lý và kỹ thuật để bảo vệ và cải thiện sức khỏe cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như những kiến thức luật pháp và chính sách về tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường các Dự án/Chương trình phát triển và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro và hiểm họa môi trường.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường - Đại học Thủy lợi có thể đảm nhiệm các công việc khác nhau ở trong và ngoài nước về:

(1) Tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, kinh doanh thiết bị, quản lý vận hành các công trình xử lý môi trường, hạ tầng kỹ thuật về nước cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và ô nhiễm không khí.

(2) Tư vấn đánh giá tác động môi trường và rủi ro các Dự án/Chương trình phát triển, lập Quy hoạch bảo vệ môi trường, thiết kế các Hệ thống quản lý môi trường cho các Tổ chức/Doanh nghiệp, Quan trắc môi trường, Kiểm toán môi trường.v.v.

(3) Quản lý môi trường ở các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các Khu, Cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp và làng nghề, Cảnh sát môi trường.v.v.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những kỹ sư Kỹ thuật môi trường phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực, trong đó các kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có kiến thức chuyên môn, kỹ năng vững vàng về tư vấn, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành các công trình xử lý môi trường (nước, chất thải rắn, khí và đất); quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường cũng như khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; Tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu và tiêu hủy chất thải.

- Có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra; đề xuất và thực thi các biện pháp giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường do các hoạt động/dự án phát triển kinh tế - xã hội và sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra.

- Có khả năng tham gia vào các quá trình tư vấn xây dựng chính sách/luật pháp về bảo vệ môi trường và các quá trình ra quyết định quản lý môi trường ở các cấp quản lý nhà nước và trong phạm vi tổ chức/doanh nghiệp.

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu về chuyên môn và giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc.

- Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn và công tác văn phòng.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

3. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

- Nội dung chương trình: Chương trình được cấu trúc với 3 khối kiến thức: 1- Giáo dục đại cương (47 tín chỉ); 2- Kiến thức cơ sở khối ngành (14 tín chỉ); 3- Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (84 tín chỉ) với tổng số tín chỉ là 145, được kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

Ngoài việc học trên lớp, sinh viên còn được thực tập tại các phòng thí nghiệm, các cơ sở sản xuất, xử lý môi trường, tại các dự án phát triển kinh tế - xã hội để củng cố, mở rộng kiến thức lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn.

4. Nhu cầu lao động đối với ngành Kỹ thuật Môi trường

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhân loại đang ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cả ở cấp độ địa phương, khu vực và toàn cầu, đòi hỏi nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật môi trường ngày càng tăng để đáp ứng cho các Tổ chức/Doanh nghiệp khác nhau như: các công ty tư vấn đầu tư và xây dựng thuộc lĩnh vực môi trường; các công ty cấp, thoát nước và môi trường đô thị/nông thôn, xây dựng và phát triển đô thị tại 63 tỉnh thành trên cả nước; hàng trăm khu công nghiệp (304 khu công nghiệp năm 2015), hàng ngàn làng nghề (5.100 làng nghề năm 2014) và hàng ngàn doanh nghiệp tư nhân và nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tái chế, tái sử dụng chất thải, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn, quan trắc và xử lý môi trường.v.v. Thị trường việc làm không chỉ giới hạn trong nước mà còn tại các nước ASEAN và các quốc gia khác. Trong khi đó, số lượng Kỹ sư môi trường được đào tạo hàng năm trong cả nước còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.

5. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật môi trường và có thể đảm nhận tốt các công việc ở các cơ quan/tổ chức khác nhau như:

- Các Công ty, Trung tâm tư vấn đầu tư, thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ về quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; Các khu và cụm công nghiệp; Các công ty cấp thoát nước, công ty môi trường đô thị và nông thôn; Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất khác kể cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.

- Các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Tài nguyên & Môi trường; Các cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ giao thông vận tải, Bộ khoa học và công nghệ, Cảnh sát môi trường.v.v. và các Sở, Phòng, Ban tương ứng ở các địa phương.

- Các cơ quan nghiên cứu như các viện nghiên cứu về Tài nguyên, Môi trường và Phát triển; Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGOs) hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

- Các Trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác.

- Các tổ chức khác do kỹ sư môi trường tự sáng lập và điều hành.

- Các kỹ sư ra trường có thể tiếp tục học sau đại học ở cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại khoa Môi trường của ĐHTL và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

6. Các điểm mạnh của ngành Kỹ thuật Môi trường – Đại học Thủy lợi

- Chương trình đào tạo tiên tiến, được xây dựng dựa theo chương trình của Đại học Florida, Hoa Kỳ.

- Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ và Thạc sỹ được đào tạo ở các nước phát triển (Nhật, Mỹ, Úc, Đức, Hà Lan...), có liên hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập, được hỗ trợ giới thiệu việc làm và nghiên cứu cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

- Tài liệu/Giáo trình luôn được cập nhật các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, các môn học đa dạng, phong phú, các Phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người học và các nhà tuyển dụng.

- Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, thực tập tại phòng thí nghiệm, các nhà máy, công ty, các khu sinh thái, khu bảo tồn.

- Được tham gia NCKH và các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ tiếng Anh, Môi trường, Hội thảo khoa học, các hoạt động thể thao, văn nghệ. Nhiều bạn sinh viên đã đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường và giải thưởng uy tín như Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Vifote (2 giải), giải thưởng cho các đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành kiến trúc và xây dựng Loa Thành (4 giải).

- Nhiều cơ hội nhận học bổng của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các Quỹ học bổng cá nhân do Cựu sinh viên Đại học Thủy lợi sáng lập như Học bổng Lê Văn Kiểm và gia đình trị giá 15 triệu/năm.

- Trường ĐHTL có truyền thống lâu đời, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại ở trung tâm thủ đô Hà Nội: 100% các phòng học, thư viện và các phòng thí nghiệm chính có điều hòa nhiệt độ. Các sân bóng, bể bơi, tennis đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phục vụ tốt nhu cầu giải trí của sinh viên. Ký túc xá sạch đẹp có thể đáp ứng đủ chỗ ở cho sinh viên với chi phí hợp lý. Khuôn viên Trường phủ sóng wifi miễn phí.

7. LỜI KẾT

Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi chào mừng bạn đến với chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ có cơ hội trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi. Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Phòng 316 Nhà A5; ĐT: 04 35640704;

Fanpage khoa Môi trường: https://www.facebook.com/khoamoitruongdhtl

Groups khoa Môi trường: https://www.facebook.com/groups/khoamoitruongdhtl

PGS.TS Bùi Quốc Lập – Trưởng Khoa Môi trường kiêm Trưởng bộ môn Quản lý môi trường. ĐT: 0902087509; Email: buiquoclap@tlu.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Sỹ - Phó trưởng Khoa Môi trường; ĐT: 0913593356; Email: ngvansy@tlu.edu.vn

TS. Nguyen Hoai Nam - P.Trưởng bộ môn Kỹ thuật môi trường; ĐT: 0904384847; Email: namnh@tlu.edu.vn

ThS. Vũ Hải Yến – Trợ lý văn phòng khoa; ĐT: 0988903088; Email: vuhaiyen@tlu.edu.vn