Tuyển sinh ngành Công nghệ Sinh học - Khoa Hóa và Môi trường - Trường Đại học Thủy lợi

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - ĐẠI HỌC THỦY LỢI. Tổ hợp xét tuyển: + A00: (Toán, Vật lí, Hóa học); + A02: (Toán, Vật lý, Sinh học); + B00: (Toán, Hóa học, Sinh học); + D08: (Toán, Sinh học, Tiếng Anh); *Liên hệ: Khoa Hóa và Môi trường, Phòng 316 Nhà A5; ĐT: 024 35640704; Trường Đại học Thủy lợi. Số 175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội