Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Thân gửi các bạn thí sinh,

Khoa Môi trường xin gửi các thí sinh"Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019" có điều chỉnh lịch thi tuyển vào cuối tháng 11 năm 2019 (cụ thế ngày 29,30 tháng 11 năm 2019).
Chi tiết xem đường link sau: /Portals/0/2019/TB_THI_TS_CAO_HOC_NAM 2019.pdf