Kế hoạch thực hiện học phần Tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019

Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 của Nhà trường, Khoa Môi trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên như sau:

1. Sinh viên thực hiện HPTN theo đúng khóa học (K56 đại học hệ chính quy khối kỹ thuật, K56 Chương trình tiên tiến, K58 liên thông): không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN trước mỗi đợt bắt đầu làm tốt nghiệp.

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN sau khi kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018, không có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 1 (mục 1 phần I), viết đơn nộp về phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày 22/7/2018.

2. Sinh viên thực hiện HPTN không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục 1 phần III), sinh viên thực hiện HPTN ngành thứ 2 và sinh viên đại học VLVH được chỉnh sửa lại ĐATN do có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký thực hiện HPTN (mẫu 1a hoặc 1b) và nộp về khoa chủ quản trước mỗi đợt xét giao thực hiện HPTN 01 tuần. Riêng sinh viên đại học chính quy học theo tín chỉ phải nộp kèm thêm bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp (mẫu 2).
Sinh viên nộp mẫu 1a + mẫu 2 về Khoa trước 10h ngày 11/7/2018.
 
Mẫu đơn xem tại đây: /Portals/0/2018/1KHlamTN ky120182019.doc