Học bổng - Giải thưởng Kova lần thứ 17 năm 2019

Thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng - Giải thưởng KOVA lần thứ 17.

Chi tiết trong file đính kèm: /Portals/0/2019/TB DHTL Giai thuong KOVA.PDF
 
Đề nghị các em sinh viên có nguyện vọng xét nhận học bổng khai theo mẫu "Danh sách sinh viên đề cử nhận học bổng & giải thưởng KOVA" trong thông báo, gửi về Văn phòng Khoa trước 11h ngày 20/5/2019.