Tiếp đón GS. TS A.M Deshmukh (Ấn Độ) - Chủ tịch hiệp hội vi sinh vật Ấn độ, đến thăm và trao đổi hợp tác về NCKH và đào tạo với khoa Hóa và Môi trường

Sáng ngày 14/9/2023, tại Văn phòng khoa Khoa Hóa và Môi trường đã tổ chức buổi tiếp đón, làm việc, hợp tác trao đổi với GS TS A.M Deshmukh (Ấn Độ) - Chủ tịch hiệp hội vi sinh vật Ấn độ. GS.TS A.M Deshmukh - Chủ tịch hiệp hội vi sinh vật Ấn độ - Nguyên trưởng khoa vi sinh, Thành viên của: Ban nghiên cứu; Ủy ban nghiên cứu và công nhận; Ban giảng dạy và nghiên cứu của trường đại học; Ủy ban môi trường của nhiều trường đại học và chính phủ.