Nhóm nghiên cứu mạnh gắn liền với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Thủy Lợi

Khoa Hóa & Môi trường của Trường Đại học Thủy Lợi định hướng trở thành một địa chỉ uy tín về nguồn đào tạo nhân lực trình độ cao và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Hóa học. Các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo trong Khoa đã tạo môi trường tốt để sinh viên học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

Bạn Vũ Thu Huyền – nghiên cứu sinh lớp Khóa 40 chuyên ngành Kỹ thuật môi trường nêu cảm nhận: “Là một nghiên cứu sinh đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, khóa 40, thuộc Khoa hóa và Môi trường, trường Đại học Thủy Lợi, em cảm thấy trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, em đã được có thêm nhiều thông tin hữu ích cũng như kiến thức để đáp ứng, phục vụ cho công việc hiện tại là 1 giảng viên. Em rất biết ơn các thầy cô vì đã tạo điều kiện cho em là một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh của trường Đại học Thủy Lợi. Trường Đại học Thủy Lợi đã có bề dày lịch sử lâu đời, hơn thế nữa Khoa Hóa và Môi trường có đội ngũ giảng viên với trình độ cao và lĩnh vực Hóa học và môi trường với mục tiêu sứ mạng giúp sinh viên, các học viên, nghiên cứu sinh phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp cao.”

 

Hình ảnh nhóm nghiên cứu mạnh của trường Đại học Thủy Lợi

 

Nhóm nghiên cứu mạnh có ý nghĩa đối với hoạt động tuyển sinh như thế nào?

Các bạn sinh viên sau khi rời xa mái trường cấp 3 luôn tự đắn đo về môi trường ở Đại học khác xa như nào đối với ngôi trường phổ thông nơi các bạn đã từng có thời gian gắn bó dài lâu. Nhóm ROOM là một xương sống của hoạt động nghiên cứu khoa học – là thành phần có mối liên hệ chặt chẽ với Khoa Hóa và Môi trường. Khi các bạn là sinh viên của Khoa, tại đây các bạn sẽ có nhiều cơ hội học hỏi trải nghiệm kiến thức, cũng như được thầy cô dìu dắt để trở thành một nhà khoa học tương lai, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế, phục vụ cộng đồng.

Nhiều giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật và quản lý môi trường là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh (NCM) do Trường Đại học Thủy lợi thành lập. Nhóm NCM là nhóm tập hợp các chuyên gia nghiên cứu mũi nhọn của Trường Đại học Thuỷ Lợi, với mục tiêu chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu của Trường Đại học Thuỷ Lợi trở thành trường hàng đầu trong nước và có uy tín trong các trường trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hướng tới các vấn đề phát triển bền vững. Hiện tại, có 05 thành viên của Bộ môn là Trưởng nhóm, thành viên chủ chốt và các chuyên gia của nhóm NCM Khoa học môi trường (ROOM). Nhóm ROOM được thành lập theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐHTL ngày 02/07/2020 của Trường Đại học Thủy lợi. Lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động của nhóm ROOM bao gồm:

- Đánh giá tồn lưu, rủi ro môi trường và nghiên cứu xử lý đối với các chất hóa chất bảo vệ thực vật trong trầm tích, đất.

- Nghiên cứu ô nhiễm và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các chất PTS (Phthalate, paraben, siloxane, bisphenol, triclosan…và các dẫn xuất) trong môi trường khí.

- Ứng dụng vật liệu tiên tiến, các xúc tác quang trong xử lý ô nhiễm các chất hữu cơ độc, bền trong môi trường.

- Thu hồi năng lượng từ các chất thải rắn có hàm lượng chất hữu cơ cao trong môi trường.

- Quan trắc và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các chất gây rối loạn nội tiết trong mẫu nước, trầm tích và sinh vật.

- Nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, chăn nuôi bằng công nghệ thân thiện môi trường, chi phí thấp.

Các hoạt động của nhóm NCM ROOM góp phần tích cực trong hoạt động đào tạo. Nhóm ROOM đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học có chất lượng cao, kết nối và trao đổi học thuật với nhiều đơn vị có uy tín tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Hoạt động của nhóm cũng rất hiệu quả trong việc công bố các bài báo quốc tế, xây dựng các nghiên cứu liên ngành kết nối giữa các chuyên ngành Môi trường với các ngành Hóa học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin.