Thư cảm ơn của Trưởng Khoa Hóa và Môi trường nhân dịp gặp mặt về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Thủy lợi 1959-2019.

Thư cảm ơn của Trưởng Khoa Hóa và Môi trường nhân dịp gặp mặt về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Thủy lợi 1959-2019.

Khoa Hóa và Môi trường Xin Trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, các thế hệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cơ quan, đơn vị đối tác Thư cảm ơn của Trưởng Khoa Hóa và Môi trường nhân dịp gặp mặt về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Thủy lợi 1959-2019.

Trân trọng cảm ơn!
 

Bản xem trước hình ảnh