Những câu hỏi thường gặp về ngành Kỹ thuật Môi trường

Giới thiệu các câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình học, chuẩn đầu ra, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Thủy lợi
 
 
Năm 2020, ngành Kỹ thuật Môi trường ở Đại học Thủy lợi có chỉ tiêu tuyển sinh là 70 sinh viên, phương thức xét tuyển sẽ dựa trên quy định hiện hành (sẽ thông báo sau).
 
[Năm 2019 xét tuyển theo kết quả thi THPTQG với 4 tổ hợp:
🍄 A00 (Toán, Vật lý, Hóa học),
🍄🌺A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),
🍄🌺🌸 B00 (Toán, Hóa học, Sinh học),
🍄🌺🌸 và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)]🏵️
 
(Click vào câu hỏi để xem được câu trả lời)
🌿
 
 
 
 
🍀🌿 🌱 🌿🌾🌾🌿🌱🍀
 
 
 
PGS.TS. Bùi Quốc Lập