Khóa học miễn phí "Mastering Soft Skills for Work Success" - kỹ năng mềm cho sinh viên

Gửi các sinh viên thông tin Khóa học các kỹ năng mềm "Mastering Soft Skills for Work Success" của Đại sứ quán Mỹ:

#AmericanCenter tổ chức khóa học miễn phí "Mastering Soft Skills for Work Success" trong 5 tuần, tập trung hoàn thiện các kỹ năng mềm để giúp bạn có thể thành công trong công việc. Khóa học sẽ tập trung vào các kỹ năng mà các bạn mới tốt nghiệp, cũng như các bạn đã làm việc lâu năm đều cần đến.

✫ Khóa học sẽ được giảng bằng tiếng Anh
✫ Link đăng ký: https://bit.ly/2pqF9MJ