Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016 & 2018

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp; các Trường sẽ tiến hành báo cáo tình hình việc làm của sinh viên chính quy K53 tốt nghiệp năm 2016 (sau 3 năm tốt nghiệp) và K55 tốt nghiệp năm 2018 (sau 1 năm tốt nghiệp) các khóa trước tốt nghiệp năm 2016 và 2018.


Vì vậy Khoa rất mong các bạn dành chút thời gian trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát của nhà trường theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIugp-PWeDoirc5kI5JxYm-D2d6ya3t2fUe8-B-x9u48qSw/viewform

Trân trọng cảm ơn các bạn.

Chúc các bạn sức khỏe và thành công

Văn phòng Khoa Môi trường.