Đội ngũ CBGV

Khoa Hóa và Môi trường hiện đang đào tạo 3 chuyên ngành- Kỹ thuật và Quản lý môi trường, Kỹ thuật Hóa học, và Công nghệ sinh học. Trong khoa hiện có 1 giáo sư, 7 PGS, 18 Tiến sĩ, 8 thạc sĩ, 1 kỹ sư, và 1 nghiên cứu sinh ở nước ngoài.