8/3/2016 11:18:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Địa chỉ: Phòng 313 - Nhà A5 - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0432323416

1. Giới thiệu

- Bộ môn Kỹ thuật Hóa học được thành lập theo Quyết định số 1378/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi ký ngày 30/06/2016, trên cơ sở chia tách từ Bộ môn Hóa học - thành lập năm 1959 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Thủy Lợi.

- Bộ môn phụ trách đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học trình độ đại học, gồm 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa Vô cơ và Kỹ thuật Hóa Hữu cơ.

- Bộ môn phụ trách giảng dạy 52 môn học cho 02 chuyên ngành Kỹ thuật Hóa Vô cơ và Kỹ thuật Hóa Hữu cơ bậc đại học và hướng dẫn ĐATN cho ngành KTHH, Đại học Thủy Lợi.

- Bộ môn phụ trách 8 Phòng thí nghiệm của ngành Kỹ thuật Hóa học: PTN Vô cơ, PTN Hữu cơ, PTN Phân tích, PTN Hóa công, PTN Điện hóa - Ăn mòn, PTN Polime - Compozit, PTN Silicat, Phòng máy.

- Tham gia nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ - phục vụ sản xuất và hợp tác, trao đổi trong nước, quốc tế trong lĩnh vực hóa học.

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Bộ môn có 06 giảng viên: 1GS, 1 PGS, 3 TS, 1 ThS và 01 kỹ thuật viên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển

Hóa Vô cơ

Chuyên gia

2

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê

Hóa Vô cơ

Trưởng bộ môn

3

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Kỹ thuật Hóa học

 

4

TS. Lê Minh Thành

Hóa lý thuyết và Hóa lý

 

5

ThS. Lưu Trường Giang

Kỹ thuật Hóa học

 

6

ThS. Lê Thị Thanh Trà

Hóa Hữu cơ

 

7

KS. Phùng Thị Mai

Hóa Phân tích

Kỹ thuật viên

Các giảng viên cộng tác với Bộ môn

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Hóa Hữu cơ

Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Sắc Màu Việt Nam

2

TS. Nguyễn Đức Văn

Hóa Vô cơ

Phòng Vật liệu Vô cơ, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN VN

3

PGS.TS. Vũ Đình Hoàng

Hóa Hữu cơ

BM Công nghệ Hóa dược và Hóa chất bảo vệ thực vật, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

4

TS. Vũ Đình Tiến

Kỹ thuật Hóa học

Trưởng BM Máy và Thiết bị CN Hóa chất, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

5

TS. Tạ Hồng Đức

Kỹ thuật Hóa học

Phó trưởng BM Máy và Thiết bị CN Hóa chất, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

3. Chương trình đào tạo

Đào tạo Kỹ sư Hóa học ngành Kỹ thuật Hóa học bậc đại học, gồm 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa Vô cơ và Kỹ thuật Hóa Hữu cơ.

- Hệ chính qui, thời gian đào tạo 4,5 năm.

4. Mục tiêu đào tạo

Ngành Kỹ thuật Hóa học lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.

Mục tiêu của Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Hoá học là trang bị cho người học:

(1) Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong các lĩnh vực kỹ thuật hóa học như vật liệu silicat, vật liệu vô cơ, phân bón, điện hóa, dầu khí, hóa dược, polyme, xenluloza và giấy, quá trình, thiết bị, máy công nghiệp hóa chất.

(2) Năng lực tham gia xây dựng, quản lý và vận hành các qui trình sản xuất; chế tạo, lắp đặt các máy và thiết bị công nghiệp hoá chất; đào tạo, nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc lĩnh vực Kỹ thuật hóa học.

(3) Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

(4) Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường hội nhập quốc tế.

(5) Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn (cấp độ A2 khung chuẩn Châu Âu), có thể giao tiếp và đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

5. Nghiên cứu khoa học

A. Các hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn

Hướng nghiên cứu 1: Các hợp chất vô cơ và ứng dụng

1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano (TiO2, CeO2, SiO2) và ứng dụng của chúng

• Nghiên cứu chế tạo vật liệu kích thước nanomet: TiO2, CeO2, SiO2,...

• Ứng dụng trong lĩnh vực xử lí môi trường

• Ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

2. Nghiên cứu tổng hợp phức chất của các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng của chúng trong nông nghiệp.

3. Nghiên cứu một số sản phẩm mới và triển khai ứng dụng trong thực tiễn.

Hướng nghiên cứu 2: Các hợp chất hữu cơ và ứng dụng

1. Nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên ứng dụng làm thực phẩm chức năng, làm thuốc

2. Bán tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất thiên nhiên định hướng sử dụng làm thuốc

3. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ định hướng hóa dược.

Hướng nghiên cứu 3: Ứng dụng các quá trình hóa lý trong mô hình hóa

1. Mô hình hóa sự thay đổi nồng độ các thông số chất lượng nước trong môi trường nước theo lý thuyết và thực nghiệm

2. Mô hình hóa các quá trình điện hóa trong đó đi sâu vào hướng nghiên cứu mô phỏng quá trình quét thế vòng tuần hoàn.

B. Các đề tài/dự án đã chủ trì thành công

Bộ môn đã chủ trì thành công các đề tài NCKH cấp Bộ và các đề tài cấp cơ sở cũng như tham gia vào các hội đồng thẩm định, tư vấn các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực Hóa học.

Danh mục các đề tài/dự án Bộ môn đã chủ trì thành công

TT

Tên đề tài/dự án

ĐT

DA

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Năm nghiệm thu

1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano trên cơ sở CeO2 dùng làm phụ gia hấp thụ tia tử ngoại cho kính và vật liệu trang trí hữu cơ

x

 

Bộ GDĐT

1/2014-12/2016

01/2017

2

Xây dựng cơ sở hóa lý và toán học để mô phỏng sự biến đổi oxi hòa tan trong môi trường nước

x

 

Cơ sở

01/2015-12/2015

04/2016

3

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất các phức chất của Pr, Ho với axit L-2-amino-n-butyric và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

x

 

Cơ sở

1/2012-12/2012

12/2012

4

Điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét từ chất đầu TiCl4, khảo sát cấu trúc, tính chất và ứng dụng trong lĩnh vực xử lý môi trường

x

 

Bộ GDĐT

1/2007-12/2008

4/2009

5

Tổng hợp, xác định thành phần, cấu tạo một số phức chất tạo bởi ion lantanit (III) với axit DL-2-amino-n-butyric và nghiên cứu hoạt tính sinh học của chúng

x

 

Bộ GDĐT

1/2004-12/2005

5/2006

6. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học

· Gồm 8 phòng thí nghiệm: PTN Vô cơ, PTN Hữu cơ, PTN Phân tích, PTN Hóa công, PTN Điện hóa - Ăn mòn, PTN Polime - Compozit, PTN Silicat và Phòng máy;

· Phục vụ đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, phục vụ SV NCKH, làm Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Cao học và Luận án Tiến sỹ;

· Phục vụ NCKH - CGCN và sản xuất.

7. Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Ứng dụng (ACRC)

- Trung tâm ACRC là nơi để sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học kiến tập sản xuất, thực tập nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học, là nơi đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực Hóa học;

- Trung tâm ACRC là nơi để triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất và cung cấp các dịch vụ liên quan đến thiết bị ngành Hóa học trên phạm vi toàn quốc.

Cơ sở Hà Nội: Văn phòng đại diện: Phòng 312 Nhà A5, Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở Hưng Yên: gồm văn phòng làm việc, phòng nghiên cứu và xưởng sản xuất, đặt tại Trường Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên, Khu Đại học Phố Hiến, QL38B, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. 

     Văn phòng làm việc: 01 phòng tại tầng 1, khu giảng đường phía Đông. 
 
    Phòng nghiên cứu phục vụ đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ diện tích 300 m2 gồm 04 phòng thí nghiệm tại khu giảng đường phía Đông. 
 
     Xưởng sản xuất phục vụ thực tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học và sản xuất.

8. Một số hình ảnh hoạt động

 
Lễ kí kết hợp tác với Công ty TNHH SX&TM Sắc màu Việt Nam về liên kết đào tạo Ngành Kỹ thuật Hóa học 
 
 
 
Bộ môn Kỹ thuật Hóa học và Công ty TNHH SX&TM Sắc màu Việt Nam tham quan và làm việc tại Trường Đại học Thủy Lợi cơ sở Hưng Yên
 
 
 

9. Liên hệ

Văn phòng Bộ môn: Phòng 313 - Nhà A5 - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học: Nhà B2, B4 - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Ứng dụng (ACRC) tại Hà Nội: Phòng 313 - Nhà A5 - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0432323416. Di động: 0904140542. Email: ledtt@tlu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/kythuathoahocthuyloi

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
 
  
 


  • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET