8/3/2016 11:18:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Địa chỉ: Phòng 313 - Nhà A5 - Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0432323416

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học được thành lập theo Quyết định số 1378/QĐ-ĐHTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi ký ngày 30/06/2016, trên cơ sở chia tách từ Bộ môn Hóa học - thành lập năm 1959 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Thủy Lợi. 

1. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn có 07 giảng viên: 1GS.TS, 1 PGS.TS, 2 TS, 3 ThS.

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển

Hóa Vô cơ

Chuyên gia

2

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê

Hóa Vô cơ

Trưởng bộ môn

3

TS. Lê Minh Thành

Hóa lí thuyết & Hóa lí

 

4

TS. Phạm Thị Thắm

Hóa Hữu cơ

 

5

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Kỹ thuật Hóa học

 

6

ThS. Lê Thị Thanh Trà

Hóa Hữu cơ

 

7

KS. Phùng Thị Mai

Hóa môi trường

 

Các giảng viên cộng tác với Bộ môn

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Đức Văn

Hóa Vô cơ

Phòng Vật liệu Vô cơ, Viện Khoa học Vật liệu, Viện hàn lâm KH&CN VN

2

PGS.TS. Vũ Đình Hoàng

Hóa Hữu cơ

BM Công nghệ Hóa dược và Hóa chất bảo vệ thực vật, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

3

TS. Vũ Đình Tiến

Kỹ thuật Hóa học

Trưởng BM Máy và Thiết bị CN Hóa chất, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

4

TS. Tạ Hồng Đức

Kỹ thuật Hóa học

Phó trưởng BM Máy và Thiết bị CN Hóa chất, Viện KTHH, ĐHBK Hà Nội

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Phụ trách đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học; nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ - phục vụ sản xuất và hợp tác, trao đổi trong nước, quốc tế trong lĩnh vực hóa học.

- Phụ trách 8 Phòng thí nghiệm của ngành KTHH: PTN Vô cơ, PTN Hữu cơ, PTN Phân tích, PTN Hóa công, PTN Điện hóa - Ăn mòn, PTN Polime - Compozit, PTN Silicat, Phòng máy.

3. Hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn

Hướng nghiên cứu 1: Các hợp chất vô cơ và ứng dụng.

1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano (TiO2, CeO2, SiO2) và ứng dụng của chúng.

• Nghiên cứu chế tạo vật liệu kích thước nanomet: TiO2, CeO2, SiO2,...

• Ứng dụng trong lĩnh vực xử lí môi trường.

• Ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

2. Nghiên cứu tổng hợp phức chất của các nguyên tố đất hiếm và ứng dụng của chúng trong nông nghiệp

Hướng nghiên cứu 2: Các hợp chất hữu cơ và ứng dụng.

1. Nghiên cứu, tìm kiếm, phát hiện các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên ứng dụng làm thực phẩm chức năng, làm thuốc

2. Bán tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất thiên nhiên định hướng sử dụng làm thuốc

3. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ định hướng hóa dược

Hướng nghiên cứu 3: Ứng dụng các quá trình hóa lý trong mô hình hóa

1. Mô hình hóa sự thay đổi nồng độ các thông số chất lượng nước trong môi trường nước theo lý thuyết và thực nghiệm.

2. Mô hình hóa các quá trình điện hóa trong đó đi sâu vào hướng nghiên cứu mô phỏng quá trình quét thế vòng tuần hoàn.

 
 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
 
  
 


  • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET