Phòng thí nghiệm Hóa học - Môi trường

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A2 – Trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.35636463.
Phòng thí nghiệm Hóa học - Môi trường phục vụ giảng dạy thí nghiệm Hóa đại cương, Hóa nước, Phân tích môi trường, và phục vụ SV NCKH, làm Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Cao học và Luận án Tiến sỹ cũng như phục vụ NCKH- CGCN-PVSX.
 

PTN Hóa-Môi trường ở Hà Nội: gồm 3 phòng: Phòng máy, Phòng học lý thuyết và Phòng thực hành với tổng diện tích 120m2.

PTN Hóa ở Hưng Yên: gồm 3 phòng: Phòng máy, Phòng học lý thuyết và Phòng thực hành với tổng diện tích 212m2.

Cán bộ phòng thí nghiệm: ThS. Nguyễn Thị Liên 
 
Một số hình ảnh phòng thực hành và phòng học lý thuyết tại Hưng Yên:
 
 
 
 
Một số hình ảnh thiết bị PTN tại Hưng Yên: