Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường (phần 2)

Đánh giá của Công ty Đầu tư & Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC đối với cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi.

Mời Quí vị tham khảo nhận xét chất lượng nhân lực lao động của đơn vị sử dụng đối với cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi.

Xem thêm: Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường (phần 1)