Những câu hỏi thường gặp về ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2018

Giới thiệu các câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình học, chuẩn đầu ra, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường của Đại học Thủy lợi
 
 
Năm 2018, ngành Kỹ thuật Môi trường ở Đại học Thủy lợi có chỉ tiêu tuyển sinh là 100 sinh viên, với 4 tổ hợp xét tuyển:

🍄 A00 (Toán, Vật lý, Hóa học),
🍄🌺A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),
🍄🌺🌸 B00 (Toán, Hóa học, Sinh học),
🍄🌺🌸 và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)🏵️
 
(Click vào câu hỏi để xem được câu trả lời)
🍀🌿 🌱 🌿🌾🌾🌿🌱🍀
🌿
 
 
 
 
 
PGS.TS. Bùi Quốc Lập