Seminar khoa học cùng các Chuyên gia quốc tế

Ngày 28/10/2017, khoa Môi trường sẽ tổ chức buổi Seminar khoa học cùng các Chuyên gia quốc tế. Thời gian từ 08:30 - 17:00 tại phòng P223 nhà A1. Nội dung cụ thể như sau:
  • + 08:30 - 09:40: Reception & Welcome Opening
  • + 09:40 - 10:20: Presentation 1 "Decentralized, Solar Powered Desalination by Electrodialysis" by Prof. Johannes Fritsch (CHLB Đức)
  • + 10:20 - 11:00: Presentation2 "Eco-hydraulics and Eco-hydrology as essential parts of integrated Catchment/Watershed Management" by Prof. Gerd Forch (CHLB Đức)
  • + 14:00 - 17:00: Họp nhóm chuyên gia trao đổi chuyên môn và khả năng hợp tác trong tương lai.

Kính mời các CBGV & SV Khoa MT, các bạn đọc quan tâm đến dự.