Buổi nói chuyện về "Ô nhiễm môi trường không khí" do diễn giả Mr Jason McInerney và Mr Scott Bartos - Đại sứ quán Mỹ.

Khoa Môi trường tổ chức buổi giao lưu, trao đổi nói chuyện về "Ô nhiễm môi trường không khí" do diễn giả Mr Jason McInerney - Trưởng Ban Công nghệ Môi trường Sức khỏe và Ông Scott Bartos - Đại sứ quán Mỹ.
- Thời gian: 15:00 - 17:00 - Thứ 5 - 14/3
- Địa điểm tại: Room5-K1
- TP: toàn thể CBGV và sinh viên khoa MT không có giờ lên lớp.
 
Nội dung buổi nói chuyện:
- Khái quát về ô nhiễm không khí ở Hoa Kỳ
- Nỗ lực làm sạch không khí của Hoa Kỳ
- Hậu quả ô nhiễm không khí gây ra cho sức khỏe
- Thực trạng không khí Hà Nội
- Hoạt động của phái ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trong lĩnh vực này
- Các gợi ý về chính sách công
- Hỏi/đáp