4/29/2016 10:02:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016 của Trường Đại học Thủy lợi dự kiến tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Mục tiêu của Hội nghị: Nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Hội nghị dự kiến gồm các lĩnh vực sau:

1. Công trình: Thủy lợi thủy điện, xây dựng, giao thông, cảng biển, hạ tầng, công nghệ kỹ thuật xây dựng, địa kỹ thuật, thủy lực công trình;
2. Cơ điện và Năng lượng: Cơ khí, kỹ thuật điện, năng lượng và năng lượng tái tạo, thủy năng điều phối hồ chứa, chế độ vận hành nhà máy thủy điện;
3. Kinh tế và Quản lý: Cơ chế chính sách vi mô, vĩ mô ngành nông nghiệp và PTNT, kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên nước, kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý xây dựng;
4. Môi trường: Kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường;
5. Kỹ thuật tài nguyên nước: Tưới tiêu, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp, cải tạo đất;
6. Thủy động lực: Diễn biến hình thái sông, biển, quy hoạch và quản lý không gian biển, chỉnh trị sông, cửa sông, bờ biển;
7. Thủy văn và Tài nguyên nước: Thủy văn, phát triển nguồn nước, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;
8. Khoa học cơ bản và Công nghệ thông tin: Toán, lý, hóa lý thuyết và ứng dụng, viễn thám, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, tin học ứng dụng;
9. Khoa học xã hội: Lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, phát triển kỹ năng;
10. Quốc tế: Dành cho các bài viết và báo cáo bằng tiếng Anh.

Kế hoạch dự kiến:

  • 31/8/2016: Thời hạn cuối cùng tác giả gửi bài trực tuyến qua website http://hnkh.tlu.edu.vn (theo mẫu quy định).
  • 07/11/2016: Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời và thông báo chương trình Hội nghị tại website của Hội nghị thường niên.

Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây:
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn

Các báo cáo tham gia đạt chất lượng của các Tiểu ban Hội nghị khoa học sẽ được in trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm khoa học.


Xin trân trọng kính mời và mong nhận được sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Trường.


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
 
  
 


  • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET