Kết quả Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Khoa lần thứ 29

Hội nghị nghiên cứu Khoa học Sinh Viên Khoa Môi Trường lần thứ 29 có 16 báo cáo tham dự, trong đó 05 đề tài đạt giải cấp khoa và cấp trường: 01 giải nhất, 02 giải nhì và 02 giải ba.

Kết quả Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Khoa lần thứ 29, xem tại đây.
Đặc biệt đề tài đạt giải nhất cũng đạt giải nhất trong phiên toàn thể Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 29.
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Phương Liên - 53MT
Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Minh Hằng
 (VP Khoa Môi trường)