Hội nghị Khoa học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 2018

Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và người học trong và ngoài Trường đăng ký, viết bài tham dự Hội nghị và gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ huankmt@gmail.com.
Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2018, Khoa môi trường được giao chủ trì tiểu ban Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 25/10/2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Xem thông báo số 1313/TB-ĐHKHTN gửi kèm).

Khoa môi trường trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên và người học trong và ngoài Trường đăng ký, viết bài tham dự Hội nghị và gửi về cho Ban tổ chức (BTC) theo địa chỉ huankmt@gmail.com.

Thời hạn đăng ký tham dự và gửi báo cáo tóm tắt trước 15/7/2018
Thời hạn nộp báo cáo toàn văn trước 15/8/2018.

Báo cáo toàn văn phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, tác giả, tên cơ quan làm việc của tác giả, tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt), từ khóa, nội dung bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ dưới dạng (footnote) ở cuối trang nhất ghi đầy đủ địa chỉ cơ quan, e-mail, số điện thoại, số fax của tác giả liên hệ.

Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:
- Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí (in nghiêng), tập, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), trang đầu của bài báo. Thí dụ:
[1] W.E. Marshall, L.H. Wartelle, An anion exchange resin from soybean hulls, Journal of Chemical Technology and Biotechnology 79 (2004) 1286.
- Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Thí dụ:
[2] Nguyễn Hồng Dương, Điện động lực học, NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1982.
 
Các bài báo được chấp nhận sẽ đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường. Theo các quy định mới nhất của Tạp chí ĐHQGHN thì các bài báo được chấp nhận phải gửi online tới tạp chí theo hướng dẫn tại đường link sau: https:// js.vnu.edu.vn/EES/user/register.
 
Tạp chí sẽ phân và gửi phản biện, kinh phí gửi phản biện là 400.000 đồng/bài viết bằng tiếng Việt và 600.000 đồng/bài viết bằng tiếng Anh.
Theo tính toán của Tạp chí ĐHQGHN chi phí cho đăng bài trong số chuyên san của Khoa Môi trường vào khoảng 580.000 đồng/trang bài báo suất bản (đã bao gồm kinh phí phản biện).

Thời hạn hoàn thành nộp lệ phí đăng bài trước ngày 15/8/2018.

Khoa môi trường đề nghị BTC Hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học, các giảng viên và người học trong và ngoài Trường gửi bài cho Hội nghị.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, BTC rất mong nhận được sự ủng hộ kinh phí từ các tổ chức và cá nhân. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: PGS.TS. Lê Văn Thiện; ĐT: 0916027871; Email: levanthien@hus.edu.vn hoặc ThS. Nguyễn Xuân Huân; ĐT: 0983665756; Email: huannx@hus .edu.vn
 
Xin trân trọng cảm ơn!