Thông báo lần 1 của Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ VII “Hóa vô cơ – Phân bón – Đất hiếm”

Nhằm mục đích tiếp tục nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu trên các lĩnh vực hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, Phân hội KH & CN các hợp chất vô cơ tổ chức Hội thảo Khoa học Toàn quốc lần thứ VI: “Hóa vô cơ – Phân bón – Đất hiếm”.
1. Mục đích Hội thảo
Tập hợp đội ngũ những nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực Hóa học ở Việt Nam, những người làm công tác quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, những người quan tâm đến hóa vô cơ, phân bón và đất hiếm, nhằm: Trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu triển khai về hóa vô cơ và một số lĩnh vực liên quan từ Hội nghị Hóa Vô cơ - Đất hiếm - Phân bón lần thứ VI năm 2015 đến nay.
2. Các chủ đề Hội thảo
Hội thảo tập trung vào một số lĩnh vực chính sau:
- Hóa học các hợp chất vô cơ;
- Hóa học đất hiếm;
- Hóa học các hợp chất phân bón;
- Một số vấn đề khác (mở) có liên quan đến các lĩnh vực trên.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:
- Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Cuối tháng 6/2017
- Địa điểm: Viện nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng.
4. Thành phần Ban tổ chức Hội thảo
+ Chủ tịch Hội thảo:
- GS.TSKH. La Văn Bình
- GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển
+ Ban tổ chức Hội Thảo:
- PGS.TS. Lưu Minh Đại, Trưởng ban
- TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan, Phó Trưởng ban
- Ông Văn Khắc Minh, Phó Trưởng ban
- PGS.TS. Bùi Duy Cam, ủy viên
- PGS.TS. Nguyễn Mộng Sinh, ủy viên
- PGS, TS Huỳnh Đăng Chính, ủy viên
- PGS.TS. Phạm Đức Roãn, ủy viên
- PGS.TS. Đào Quốc Hương, ủy viên
- TS. Đào Ngọc Nhiệm, ủy viên, Thư ký thường trực
- TS. Đoàn Thị Yến Oanh, ủy viên, Thư ký
- TS. Hoàng Anh Tuấn, ủy viên, Thư ký
5. Đăng kí và viết bài tham gia Hội thảo
- Bản đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm) và bài viết toàn văn gửi đăng (theo quy định của TCHH) qua Ban Thư ký Hội thảo bằng email hoặc bưu điện.
- Kế hoạch đăng kí và gửi bài viết cụ thể như sau:
+ Từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 15/04/2017: Nhận bài viết và đăng kí tham dự Hội thảo. Bài viết đạt chất lượng sẽ được đăng trên Tạp chí Hóa học.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Hội thảo theo địa chỉ:
- PGS.TS. Lưu Minh Đại, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0903223097;
- TS. Đào Ngọc Nhiệm, Viện Khoa học vật liệu – Thư ký thường trực Hội thảo, điện thoại: 0915417696;
Email gửi bài: nhiemdn@gmail.com
Ban tổ chức rất mong nhận được đăng kí tham dự và bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia, các nhà quản lý để Hội thảo khoa học thành công.
Trân trọng cảm ơn!
T/M BAN TỔ CHỨC
Trưởng Ban tổ chức
(Đã ký)
PGS.TS. Lưu Minh Đại