Thông báo 01 về Hội thảo quốc tế ISLT 2018

Kính gửi tới quý thầy cô và các nhà khoa học Thông báo 01 về Hội thảo quốc tế ISLT 2018 do Trường ĐHTL tổ chức vào ngày 26-28 tháng 9 năm 2018.

Chủ đề chính của Hội thảo "Living with nature, coping with environmental changes in lowlands" và rất nhiều chủ đề liên quan.

- Một số mốc thời gian quan trọng:

    + Hạn nộp tóm tắt (abstract) 29/01/2018

    + Thông báo chấp nhận abstract: 15/02/2018

    + Hạn nộp bài đầy đủ (Fullpaper Deadline): 15/04/2018

    + Thông báo chấp nhận bài đầy đủ (Acceptance of Fullpaper): 15/06/2018


Các thông tin chi tiết được đăng tải trên website chính thức của Hội thảo: http://islt2018.tlu.edu.vn

Hội thảo là ngày hội giao lưu, hội tụ, trao đổi kiến thức, thông tin, kinh nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, trong và ngoài trường về lĩnh vực liên quan, với ý nghĩa đó, đề nghị thầy cô và các nhà khoa học tham gia viết bài tham dự hội nghị, đồng thời gửi rộng khắp thông tin hội thảo này tới bạn bè, đồng nghiệp quốc tế và ngoài trường.

Trân trọng cảm ơn !