Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học & Hướng dẫn trình bày ĐATN, KLTN trường Đại học Thủy lợi

Tài liệu này là một định dạng mẫu dùng trong Microsoft Word để giúp cho việc soạn thảo ĐATN/KLTN được thuận tiện và dễ dàng. Người sử dụng có thể dùng chức năng Save as để tạo ra một tập tin mới và sau đó sử dụng các định dạng sẵn có để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Các quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp hệ Đại học & Hướng dẫn trình bày ĐATN, KLTN trường Đại học Thủy lợi còn được cung cấp dưới dạng file Word giúp cho sinh viên tiện lợi trong việc sử dụng format mà nhà trường quy định.

Cấu trúc ĐATN/KLTN bao gồm ba phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần phụ lục.

Phiên bản tài liệu PDF cập nhật năm 2015: click here.

Phiên bản tài liệu WORD cập nhật năm 2015: click here.

Quy định về Học phần Tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ, LT tại trường ĐHTL ban hành năm 2013 có thể tham khảo ở đây: click here.