Chung kết cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thân gửi các bạn sinh viên,
Khoa thông báo về Chung kết cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như sau:
Thời gian: 19:00 - 22:30 thứ 6 ngày 15/6/2018
Địa điểm: HT T45
Thành phần: BCS các lớp, BCH chi đoàn, các thành viên đội dự thi.
Đề nghị các bạn thuộc thành phần tham dự có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Liên chi đoàn lập danh sách và điểm danh sinh viên tham dự và gửi danh sách về VP Khoa vào sáng thứ 2 ngày 18/6.
Chúc các bạn thành công.