Họp trù bị Ban liên lạc cựu SV, HVCH & NCS cho Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Môi trường

Trân trọng cảm ơn đại diện các Thầy/cô, đặc biệt sự nhiệt tình của các bạn Ban liên lạc các lớp Cựu sinh viên, Cựu học viên cao học và NCS đã bớt chút thời gian về tham dự đông đủ và đóng góp những ý kiến quý báu.

Hy vọng với sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các anh chị em cựu SV, HVCH & NCS, Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường của chúng ta vào ngày 18/11/2017 tới đây sẽ thành công rực rỡ !!!

Các thành viên tham dự phát biểu tại buổi họp trù bị

(Khoa Môi trường)