Giao lưu ca nhạc giữa sinh viên Đại học Thủy lợi và sinh viên Đại học Northampton - Vương quốc Anh

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức chương trình "GIAO LƯU CA NHẠC GIỮA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NORTHAMPTON - VƯƠNG QUỐC ANH"
Trường Đại học Thủy lợi tổ chức chương trình "GIAO LƯU CA NHẠC GIỮA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NORTHAMPTON - VƯƠNG QUỐC ANH" .
Thời gian: 17:00-20:30 thứ bảy ngày 07/04/2018
Địa điểm: Hội trường T45
Rất mong các bạn sinh viên tham gia chương trình.