Video tổng kết Khoa Môi trường - một chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa Môi trường - ĐHTL xứng đáng tự hào về những thành tích đã đạt được. Trong suốt chặng đường ấy, Khoa Môi trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên và ngày càng trở nên vững mạnh, khẳng định bản lĩnh trên các lĩnh vực là thế mạnh của Khoa.


(BCN khoa Môi trường)