Cảm nhận về chương trình cao học ngành Kỹ thuật Môi trường

Ban biên tập Website xin trích đăng một số cảm nhận của các học viên đã và đang học cao học ngành Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi
 
 
(Văn phòng khoa Môi trường)