Phiếu thu thập thông tin Cựu sinh viên, Cựu học viên Trường Đại học Thủy lợi

Với mục đích kết nối các thế hệ đã từng học tại Trường Đại học Thủy lợi và mong muốn được hiểu rõ hơn các Anh/Chị Cựu sinh viên, Cựu học viên về công việc và cuộc sống hiện tại...

Mong các Anh/Chị vui lòng điền vào mẫu phiếu sau đây (online) với chỉ vài câu hỏi đơn giản:

https://goo.gl/forms/kUHjHIU4MrGBaUGK2

Xin cám ơn sự hợp tác của các Cựu sinh viên, Cựu học viên.