Giấy mời tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường (2007-2017)

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu, Quý Thầy và Cô, các thế hệ Sinh viên, Học viên Cao học, và Nghiên cứu sinh tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường.

💖💞🎀🎗️🎎  Thời gian vào hồi 8h00-13h00 ngày 18 tháng 11 năm 2017. Địa điểm tại Hội trường T45, trường Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
💖💞🎀🎗️🎎  Xin trân trọng kính mời...

 

(BCN khoa Môi trường)