Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: Nhà B2-B4, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.32216042.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học có diện tích sử dụng 225,5 m2 / 725 m2 tổng thể, với hệ thống điện, nước, điện thoại, internet riêng, cổng sắt phía trước và rào chắn phía sau tạo thành một khu độc lập.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học bao gồm 10 phòng, trong đó có 07 phòng thí nghiệm chuyên ngành: Vô cơ, Hữu cơ, Phân tích, Điện hóa, Quá trình và Thiết bị, Polime - Compozit, Silicat; 01 Phòng máy, 01 Phòng nghiên cứu và 01 Phòng pha chế.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học phục vụ đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, phục vụ SV NCKH, làm Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Cao học và Luận án Tiến sỹ cũng như phục vụ NCKH - CGCN - PVSX.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: KS. Phùng Thị Mai

Toàn cảnh Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học, Nhà B2-B4 tại Cơ sở 175 Tây Sơn, Hà Nội

Phòng Thí nghiệm Vô cơ

Lễ ra mắt Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hóa học