Hợp tác Quốc tế đào tạo Cao học Kỹ thuật và Quản lý Môi trường

Khoa Môi trường - Đại học Thủy Lợi tham gia hợp tác quốc tế đào tạo Cao học Kỹ thuật và Quản lý Môi trường

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực về Kỹ thuật và Quản lý môi trường cho các nước Đông Nam Á (Lào, Thái Lan và Việt Nam)” được tài trợ bởi Tổ chức trao đổi học thuật của Cộng hòa liên bang Đức (DAAD), Khoa Môi trường – Đại học Thủy lợi cùng với Trung tâm phát triển năng lực quốc tế (CICD) – Đại học Siegen (CHLB Đức), Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT) – Đại học Thammasat (Thái Lan) và Khoa Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Lào đã hợp tác giúp CHDCND Lào đào tạo Cao học về “Kỹ thuật và quản lý Môi trường” tại Đại học Quốc gia Lào. 


Họp khởi động Dự án tại Khoa Kỹ thuật – Đại học Quốc gia Lào 8/2011

Dự án được thực hiện từ 2011 – 2014 với các hoạt động chính:

-    Các Đại học đối tác (Đức, Thái Lan và Việt Nam) hàng năm cử các giảng viên thỉnh giảng sang tham gia giảng dạy chương trình Cao học này tại Đại học Quốc gia Lào. Các giảng viên của ĐHTL đã tham gia thỉnh giảng cho chương trình gồm : GS.TS. Lê Đình Thành, PGS.TS. Bùi Quốc Lập và PGS.TS. Hoàng Thanh Tùng.
-    Hàng năm tổ chức các đợt thăm quan, khảo sát thực trạng điều kiện môi trường ở một số nước Đông Nam Á (Lào, Thái Lan, Việt Nam và Cămpuchia) cho các Học viên cao học theo học Chương trình này. Khoa Môi trường – ĐHTL đã tổ chức tiếp đón và hướng dẫn các học viên khóa 3 của Chương trình sang Việt nam khảo sát thực trạng môi trường tại bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) và một số cơ sở môi trường khác vào năm 2013.


Họp điều phối Dự án tại Đại học Thủy lợi tháng 4/2012

-    Hàng năm các Đại học đối tác (Đức, Thái Lan và Việt Nam) tiếp nhận một số giảng viên của Đại học Quốc gia Lào sang thăm quan thực tập về đào tạo và NCKH trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý môi trường của nước chủ nhà. Đối với hoạt động này, Đại học Thủy lợi đã tiếp đón nhiều đợt giảng viên của Đại học Quốc gia Lào sang thực tập để tìm hiểu kinh nghiệm giảng dạy và NCKH tại Khoa Môi trường và một số đơn vị trong Trường.   


Đoàn học viên Cao học Kỹ thuật và quản lý môi trường khóa 3 khảo sát thực trạng môi trường tại Bãi rác Nam Sơn – Hà Nội tháng 9/2013

Thông qua chương trình này, cho đến nay Đại học Quốc gia Lào đã tuyển sinh được 5 khóa Cao học về Kỹ thuật và quản lý môi trường, góp phần nâng cao năng lực quản lý môi trường cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Bên cạnh đó, dự án cũng tạo cơ hội tăng cường liên kết, trao đổi về đào tạo và NCKH giữa các Đại học đối tác. Đặc biệt, việc tham gia dự án cũng góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt – Lào và cũng là cơ hội để quảng bá Khoa môi trường, Đại học Thủy lợi với bạn bè quốc tế.  


Họp tổng kết Dự án tại Đại học Quốc gia Lào tháng 11/2014

Chi tiết Chương trình đào tạo Cao học về Kỹ thuật và quản lý môi trường có thể xem thêm ở đường link: http://www.international-graduate.com/e2m
Tiếp theo thành công của Pha 1, Đại học Quốc gia Lào tiếp tục được DAAD tài trợ để mở chương trình Cao học về Kỹ thuật Thủy lợi bền vững cho giai đoạn 2015 – 2018.

(Tin từ Văn phòng Khoa Môi trường)